Pravidla nakládání s osobními údaji

Tento dokument poskytuje zákazníkům a zájemcům (dále jen zákazníkům) firmy TRIANT spol, s r.o.  (dále jen TRIANT) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

TRIANT uchovává o svých zákaznících následující informace:

 • Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, které jste nám poskytli při zpracování cenové nabídky, nebo v online formuláři. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka.
 • Kontaktní údaje – hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace mezi firmou TRIANT a zákazníky.
 • Informace o vašich objednávkách a cenových nabídkách.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem: 

 • TRIANT používá vaše osobní údaje k efektivní komunikací s Vámi
 • Objednaný a vyráběný nábytek je přiřazen k Vaším kontaktním informacím, aby nemohlo dojít k záměně.
 • Kontaktní informace jsou uchovávány v účetních systému DUEL od Ježek software s.r.o na vlastním zabezpečeném serveru. Dále v cloudových službách PODIO od Citrix Systems, Inc. a Dropbox, Inc.
 • Informace uložené v Cloudových službách jsou ukládány v zabezpečených datacentrech a přístupné pouze pod heslem. Datacentra mohou být umístěna v zahraničí mimo Evropskou Unii.
 • Vytištěné objednávky a faktury jsou skladovány pod zámkem
 • Emailová komunikace je ukládána na emailových serverech pod heslem. 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 • TRIANT ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy maximálně 15let 
 • Délka uchovávání dat odpovídá potřebám našich zákazníků – doplnění stávajícího nábytku, identifikace původně objednaného nábytku, kvalitní servis.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • Pro kvalitní komunikaci s Vámi potřebujeme znát Vaše jméno a email a telefon.
 • V případě objednané dopravy potřebujeme znát dodací adresu.
 • Pokud je objednávka na firmu, potřebujeme znát fakturační adresu.

Komu vaše údaje předáváme?

 • Vaše kontaktní informace předáváme dopravní společnosti, pokud je využívána.

 

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

V případě jakýchkoliv připomínek se na nás můžete obrátit na adresu triant@triant.cz